καλημέρα σας ,

θα ήθελα να μου πείτε εάν βεβαιώνεται τέλος επιτηδεύματος και τι ποσό για εταιρίες συμπλοιοκτησίας . Να σημειώσω ότι αφορά τα μικρά παράκτια σκάφη που απλά έχουν κάνει συμπλοιοκτησία ( 2 μέλη) και τηρούν απλογραφικά βιβλία (Β κατηγορίας ) αλλά υπάγονται στο άρθρο 40 Ν. 2859/2000 (ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ,ΤΑΞΙ,ΑΛΙΕΙΣ ΕΙΔ.ΚΑΘ) αναφορικά με το ΦΠΑ

Tί ισχύει για το τέλος επιτηδεύματος σε αντίστοιχες ατομικές επιχειρήσεις ; υπάρχει απαλλαγή για τα πρώτα 5 έτη ;

και τέλος , ισχύουν τα ίδια για τις συμπλοιοκτησίες που απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλιών αλλά αποδίδουν ΦΠΑ με βάσει το αρθρο 40 Ν2859/2000 ;

ευχαριστώ εκ των προτέρων