Επιχείρηση Ο.Ε. με τήρηση διπλογραφικών βιβλίων και η οποία απασχολεί 17 άτομα προσωπικό αμείβει το προσωπικό της με βάσει τον νόμιμο κατώτατο μισθό (και ημερομίσθιο καθώς απασχολεί και εργάτες). Έχει επιλέξει να δίνει τακτικά (κάθε μήνα) ένα επιπλέον ποσό στους εργαζόμενους μέσω παροχής διατακτικών σίτισης, το ποσό των οποίων είναι 6 ευρώ / ημέρα. Παράλληλα κάνει χρήση της απόφασης για επιδότηση εργατικής εισφοράς Ι.Κ.Α..
Ωστόσο παρά την συνεχή προτροπή από πλευράς του εξωτερικού συνεργάτη λογιστή της επιχείρησης οτι θα πρέπει να αποτυπώνονται στην ΑΠΔ και να καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές για τις διατακτικές καθώς για το ΙΚΑ θεωρούνται τακτική παροχή και επομένως αμοιβή, ο επιχειρηματίας αρνείται να καταβάλλει τις εν λόγο εισφορές και ζητά από τον λογιστή να μην τις αποτυπώσει στην ΑΠΔ.

Παρακαλώ πολύ όπως μας ενημερώσετε σχετικά με τα παρακάτω

α) Ποια η ευθύνη του εξωτερικού συνεργάτη λογιστή σε περίπτωση ελέγχου από το ΙΚΑ; Μπορούν να αναζητηθούν ευθύνες από εκείνον ή την ευθύνη φέρει ο εργοδότης;Υπάρχει τρόπος να είναι καλυμμένος ο λογιστής σε περίπτωση αναζήτησης ευθυνών από την υπηρεσία ή ακόμα και από τον ίδιο τον εργοδότη;
β) Σε περίπτωση φορολογικού ελέγχου πραγματοποιείται παράλληλα γνωστοποίηση και στην υπηρεσία του ΙΚΑ;
γ) Εφόσον οι διατακτικές σίτισης περιληφθούν στην ΑΠΔ χάνεται και το δικαίωμα χρήσης της απόφασης για επιδότηση εργατικής εισφοράς Ι.Κ.Α.;

Ευχαριστώ