ΕΠΟΧΙΑΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΟ 4ο εως 10ο ΑΠΟΛΕΙΕΤΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΙΟ ΛΟΓΟ

Η ΣΣΕ ΕΙΝΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ?