Ομόρρυθμη εταιρεία με απλογραφικά βιβλία πούλησε μέσα στο 2018 δύο αυτοκίνητα , ένα επιβατικό και ένα φορτηγό.

Και τα δύο είχαν αναπόσβεστη αξία 0,01 . Στο επιβατικό κόπηκε τιμολόγιο αξίας 500,00 ευρώ και υπολογίσθηκε υπεραξία 172,45 και φόρος υπεραξίας 43,11 και στο φορτηγό εκδόθηκε τιμολόγιο

αξίας 300,00 υπολογίσθηκε υπεραξία 1.683,75 με φόρο υπεραξίας 425,94 .

Θα ήθελα να μου δείξετε πως θα εμφανίσω τα ποσά αυτά στα έντυπα Ε3 και Ν και τις επιλογές που

έχω ως προς την φορολόγηση. Επίσης εάν υπάρχει διαφορά ως προς την αντιμετώπιση ανάμεσα στο επιβατικό και στο φορτηγό.

Εάν υπάρχει η δυνατότητα για όσο γίνεται ταχεία απάντηση .

Ευχαριστώ