Καλησπέρα σας,

Διαμεταφορική εταιρεία ΕΠΕ εκτελεί μεταφορές για λογαριασμό Ελλήνων πελατών της σε όλο τον κόσμο. Θα ήθελα να ρωτήσω για το ΦΠΑ στη χρέωση του Ναύλου της μεταφοράς.

Οι περιπτώσεις που μας αφορούν είναι οι κάτωθι:

Α. Από Τρίτη χώρα σε Τρίτη χώρα

Β. Από Τρίτη χωρά στην Ελλάδα

Γ. Από Κράτος Μέλος σε άλλο Κράτος μέλος

Δ. Από Κράτος Μέλος στην Ελλάδα

Ε. Από την Ελλάδα σε Κράτος Μέλος

Ζ. Από την Ελλάδα σε Τρίτη Χώρα.

Η τιμολόγηση γίνεται σε Έλληνα πελάτη. Ο Ναύλος μεταφοράς είναι με ΦΠΑ ή χωρίς; Οι προμηθευτές είναι κυρίως εξωτερικού