Σε γραμμάτιο προκαταβολής έχω την εξής εικόνα

ΔΣΑ 3,00 ΤΑΧΔΙΚ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3,00
ΕΤΑΑ-ΤΑΝ 3,00 ΤΑΧΔΙΚ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ 2,00
ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ 3,00
ΦΟΡΟΣ 10,35
ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ 8,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΣΗΜΩΝ 5,00
ΕΞΟΦΛΗΣΗ 23,35

Αγοράζοντας αυτό το γραμμάτιο καταβάλλω στον σύλλογο 23,35 μέσω του όψεως.
Θα ήθελα να μου πείτε τι πρέπει να καταχωρίσω στα βιβλία(γ κατηγορίας) σαν έξοδο
θα καταχωρίσω σαν έξοδο το 23,35 ή κάποια έξοδα δεν εκπίπτουν;
Ευχαριστώ.