Εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων μεταχειρισμένων εισάγει από Βουλγαρία Ε.Ι.Χ. με ενδοκοινοτική συναλλαγή χωρίς Φ.Π.Α.

Στην τιμολόγιο Πώλησης που θα εκδώσει θα αναφέρει την αξία και Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος άρθρο 45α , το οποίο στην περιοδική δήλωση θα αποδοθεί η διαφορά του Φ.Π.Α. από την αγορά του και το τέλος ταξινόμησης .

Ευχαριστώ