Από αλλοδαπό υποκατάστημα στην Ελλάδα (αντικείμενο κατασκευή μηχανημάτων γαλακτοβιομηχανιών) έχουν παραλειφθεί από την έδρα του από την Βουλγαρία μηχανήματα (αγορασμένα από την έδρα) , στα οποία θα γίνει επεξεργασία, συνδεσμολογία ,δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν υλικά και παροχή υπηρεσιών, και τα οποία μηχανήματα μετά μαζί και με άλλα δικής της παραγωγής θα γίνουν εξαγωγή σε τρίτη χώρα (Καναδάς).

Ερωτήσεις:

1) Τα τιμολόγια που προφανώς θα εκδώσει το ελληνικό αλλοδαπό υποκατάστημα στην έδρα του για τα υλικά και την παροχή υπηρεσιών θα έχουν φπα ,και τι άλλες φορολογικές –εκτελωνιστικές υποχρεώσεις έχει από αυτήν την πράξη. Θα περάσουν κανονικά στα έσοδα της (επειδή είναι η ίδια εταιρία)

2) Τα μηχανήματα της έδρας της τα οποία θα εξαχθούν με τα υπόλοιπα μηχανήματα δικής της παραγωγής από τελωνείο στην Ελλάδα, μήπως χρειάζεται να γίνει το ελληνικό αλλοδαπό υποκατάστημα φορολογικός εκπρόσωπος για τελωνειακούς σκοπούς ,και τι άλλες γενικά υποχρεώσεις απορρέουν από αυτές τις πράξεις.

Ευχαριστώ.