Ανώνυμη εταιρεία έχει αγοράσει μετοχές από το χρηματιστήριο ΔΕΗ αξίας 10.000 ευρώ,ETE 15.000

ALPHABANK 5.000.Στίς 31/12/2018 η θέση τους είναι ΔΕΗ 3.000,ΕΤΕ 10.000,ALPHABαNK 5500.

Επομένως:

ΔΕΗ ΖΗΜΙΑ 7.000

ΕΤΕ ΖΗΜΙΑ 5.000

ALPHBANK ΚΕΡΔΟΣ 500

ΕΓΩ ΘΑ ΧΡΕΩΣΩ ΤΩΝ 61 ΜΕ ΖΗΜΙΕΣ 12.000 ΚΑΙ ΘΑ ΠΙΣΤΩΣΩ ΤΑ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ με το αντίστοιχο ποσό ,οι 12.000 ζημία θα πάνε κανονικά στον 82.01 και θα μου μειώσουν τα λογιστικά μου κέρδη,τα 500 ευρώ κέρδος θα μου αυξήσουν τα λογιστικά μου κέρδη?Αυτά στην κατάσταση αποτελεσμάτων σε πιό κονδύλι γράφονται?Στο Έντυπο Ν της φορολογικής δήλωσης εμφανίζονται κάπου ξεχωριστά?ή απλά εμφανίζω το τελικό αποτέλεσμα κέρδος ή ζημία της επιχείρησης?Πρίν τα ΕΛΠ τις διαφορές αυτές τις εμφανίζαμε σε λογαριασμό αποθεματικού.Σωστά μεταφέρονται στον 82.01?

Θα ήθελα να μου πείτε τον σωστό λογιστικό χειρισμό ,εάν εμφανίζονται ξεχωριστά στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης,καθώς και στο έντυπο Ν ,σε ποιούς κωδικούς γράφονται εάν γράφονται τελικά.