Σε Ανώνυμη εταιρία, μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, με ανώνυμες μετοχές, ο ένας εκ των μετόχων θέλει να μεταβιβάσει τις μετοχές του στο παιδί του (ενήλικο).

1 ον . Σε κάθε περίπτωση οι μετοχές μέχρι το τέλος του 2019 πρέπει, με τροποποίηση του καταστατικού, να γίνουν ονομαστικές.

Α. Πότε πρέπει να κάνω την μεταβίβαση; Όσο είναι ανώνυμες ή όταν γίνουν ονομαστικές;

Β. Τι πρέπει να κάνω και ποια είναι η διαδικασία;

2 ον . Τι φορολογία υπάρχει στη μεταβίβαση;

3 ον . Υπολογίζεται υπεραξία για την μεταβίβαση; Αν ναι πώς υπολογίζεται;
Ευχαριστώ