****Διαβάζοντας αρκετές αναλύσεις γύρω από το συγκεκριμένο θέμα με αφορμή κυρίως το γεγονός οτι η αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων από επιχείρηση ενταγμένη στο ειδικό καθεστώς που πραγματοποιεί από χώρα της ΕΕ από έμπορο και αυτόν ενταγμένο στο ειδικό καθεστώς περιθωρίου δεν αντιμετωπίζεται ως ενδοκοινοτική απόκτηση και δεν διενεργείται χρεοπίστωση, ούτε συμπληρώνεται ανακεφαλαιωτικός πίνακας και ιντραστατ θ α παρακαλούσα πολύ με τα εξής δεδομένα

*τιμολόγιο από Βουλγαρία 1000 λέβα

*τιμολόγιο από Γερμανία 10000 ευρώ

*μεταφορικά από γερμανική εταιρία 200ευρω

*τιμολόγιο ξενοδοχείου στη Γερμανία 300ευρω

*εκτελωνιστής 50 ευρώ

*τελοσ ταξινόμησης (από βουλγαρικό αυτ) 30ευρω

*τέλος ταξινόμησης (απ γερμανικό) 40 ευρώ

*πώληση σε ιδιώτη (βουλγαρικό αυτ/το) 2000 ετρω

*πώληση σε επαγγελματία (γερμανικό) 15000ευρω

να αναφέρετε ποιοι κωδικοί του εντύπου ΦΠΑ και ε3 αντίστοιχα συμπληρώνονται.

**** πως αντιμετωπίζεται η περίπτωση που ένας ιδιώτης αφήσει προς πώληση το αυτοκίνητο του στην έκθεση της επιχείρησης? δελτίο αποστολής ίσως ? και αναγραφή τι σκοπού?

εαν βρεθεί πωλητής κόβεται τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη με χαρτόσημο και έπειτα πραγματοποιείται η πώληση με αλπ η τιμολόγιο αντίστοιχα?

εαν δε βρεθεί απλά κόβω δελτίο αποστολής -επιστροφή?

** μπορεί εφόσον πρόκειται για ατομική επιχείρηση ο έμπορος να εντάξει και το προσωπικό του αυτοκίνητο στην εταιρία προς πώληση (ίσως με ένα απλό τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη?)