Έχω λάβει τις δύο εντολές ελέγχου που σας επισυνάπτω. Ποιες είναι οι ενδεδειγμένες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προχωρήσω ανά εντολή; Επίσης θα παρακαλούσα για την οποιαδήποτε ενημέρωση για την, με αυτόν τον τρόπο, διαδικασία ελέγχου.