1)Εταιρεία με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θέλει να απασχολήσει φορολογικό κάτοικο Ελλάδας στην Ελλάδα ως virtual assistant. Τι διαδικασίες απαιτούνται από την ξένη εταιρεία και τι από τον εργαζόμενο;
2)Επίσης, ελληνική εταιρεία που θέλει να απασχολήσει εργαζόμενο εξ΄αποστάσεως ο οποίος θα εργάζεται από το σπίτι του, θα έχει κάποια ιδιαιτερότητα σε σχέση με αυτά που συνηθίζονται στους εργαζομένους στο χώρο εργασίας της επιχείρησης; Μπορεί να υπάρξει ευελιξία στο ποιες ώρες την ημέρα θα εργάζεται ή θα πρέπει να δηλωθεί συγκεκριμένο ωράριο και πάλι;