Φυσικό πρόσωπο συμμετέχει σε Ο.Ε. (εστιατόριο Β κατηγορίας) με ποσοστό 25%. Πρόκειται να μετακομίσει στο εξωτερικό εντός του 2018 για να εργαστεί ως μισθωτός.
Μπορεί να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία για το 2018 εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις των 183 ημερών στο εξωτερικό (Η.Π.Α.);

Ενέργειες που προτίθεται να κάνει:
Εξαγορά επιπλέον 25%, δλδ το ποσοστό του θα γίνει 50%.

Συνεπώς:
1. Με συμμετόχη με 50% σε Ο.Ε. μπορεί να γίνει κάτοικος εξωτερικού από τη χρήση 2018;
2. Με συμμετόχη με 25% (υφιστάμενη κατάσταση) σε Ο.Ε. μπορεί να γίνει κάτοικος εξωτερικού από τη χρήση 2018;
Μέχρι ποιό ποσοστό συμμετοχής του σε Ο.Ε. εγκρίνεται η μεταφορά της φορολογικής του κατοικίας;
3. Αν η εταιρία μετατραπεί σε Ε.Ε. και ο ίδιος γινόταν ετερόρρυθμο μέλος με 25% ή 50%, θα μπορεί να γίνει κάτοικος εξωτερικού από τη χρήση 2018;