Ανώνυμη εταιρεία με ΜΚ 300.000€ στην Γενική Συνέλευση αποφασίζει κατά πλειοψηφία να κάνει μείωση κεφαλαίου κατά 100.000€ λόγο αντιοικονομικής δέσμευσης κεφαλαίου .

1) Μπορεί η μείωση (με ακύρωση μετοχών ) να γίνει μονομερώς από ένας μέτοχο που κατέχει 100.000€ κεφάλαιο αν οι υπόλοιποι μέτοχοι συμφωνούν σε αυτό .??

2) Αν επιτρέπετε το παραπάνω σε αυτήν την περίπτωση ο μέτοχος που επιστρέφει της μετοχές του για ακύρωση και αποχωρεί από την εταιρεία οφείλει φόρο υπεραξίας για την παραπάνω πράξη ???

Παλιότερα υπήρχε διάταξη που στην περίπτωση αύξησης ή μείωσης κεφαλαίου μόνο από έναν εταίρο (κατά συνέπεια αλλαγής ποσοστών συμμετοχής ) θεωρούταν έμμεση μεταβίβαση και σε ελέγχους καταλόγιζαν υπεραξία . Ισχύει ακόμα αυτή η διάταξη ???