Νεοσύστατη Εταιρία ΙΚΕ με αντικείμενο δραστηριότητας Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Επιχειρήσεων που υπάγεται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ είχε μέσα στο 2018 έσοδα μόνο προς την Ευρωπαική Ένωση άνευ ΦΠΑ.
Τέλος του έτους ο ΦΠΑ εξόδων θα πρέπει να μεταφερθεί από τον κωδικό 54 στον 63 (φπα εκπιπτόμενος στη φορολογία εισοδήματος) ή να παραμείνει στον 54 ως πιστωτικό υπόλοιπο στη δήλωση ΦΠΑ και να ζητηθεί η επιστροφή του?