Παρακαλώ θα ήθελα να μάθω αγρότες - μέλη αγροτικού συνεταιρισμού οι οποίοι έχουν κάνει μετάταξη στο κανονικό καθεστώς αγροτών από 01/01/2014 αν μπορούν να απαλλαχθούν από το τέλος επιτηδεύματος από 01/1/2019 βάσει της τροποποίησης του άρθρου 31 του ν.3986/2011. Διάταξη της παρ. 2 εξαιρεί από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος αρκεί να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν.4384/2016.Μέσα στις προϋποθέσεις αναφέρει στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 ότι θα πρέπει να παραδίδει στον ΑΣ τουλάχιστον το 80% της ετήσιας παραγωγής του μέλους.Ενώ στην παράγραφο 4 αναφέρει ότι με απόφαση της γενικής συνέλευσης μπορεί να απαλλάσσεται από την υποχρέωση αυτή αν ο ΑΣ αδυνατεί να απορροφήσει την προσφερόμενη παραγωγή.Στην περιοχή μου υπάρχει αγροτικός συνεταιρισμός με υπηρεσίες έκθλιψης και εμπορίας ελαιολάδου.Υπάρχουν πελάτες μου που είναι μέλη και παραδίδουν το ελαιόλαδο στον ΑΣ αλλά΄η τελική πώληση δεν γίνεται με εκκαθάριση από τον συνεταιρισμό αλλά έκδοση παραστατικών από τον παραγωγό στον τελικό έμπορο.Πως μπορεί να επιβεβαιωθεί η παράδοση της παραγωγής στον ΑΣ? Επιπλέον πέραν της παραγωγής ελαιολάδου έχουν και παραγωγή ελαιών και σιτηρών ή βαμβακιού τα οποία δεν εμπορεύεται ο ΑΣ με αποτέλεσμα να μην παραδίδει το 80% της ετήσιας παραγωγής του.Μπορούν με τις προαναφερόμενες συνθήκες να κάνουν χρήση της ευεργετικής διάταξης και να απαλλαχθούν από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος?Αν όχι τί θα πρέπει να οριστεί από παραγωγό και ΑΣ ώστε να απαλλαχθούν?Παρακαλώ ενημερώστε με άμεσα καθώς πελάτες μου θέλουν αν παραμείνουν στα βιβλία από 01/01/2019 παρόλο που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της υποχρεωτικής παραμονής ( επιδότηση κάτω από 5000€ και ακαθάριστα κάτω από 15000€) αλλά δεν επιθυμούν την επιβολή του τέλους.Στην περίπτωση που δεν μπορούν να κάνουν χρήση θα πρέπει να γίνει η διαδικασία μετάταξής τους στο ειδικό καθεστώς μέχρι 30/01/2019.