Εάν κάποιος έχει υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης από το δημόσιο τον 09/2017 και έχει αμοιβή από ΔΣ χωρίς να είναι μέτοχος συνέχεια από 2014 για την οποία πληρώνει εισφορές θα έχει περικοπή της σύνταξης και εάν ναι σε τι ποσοστό.