Ιδρύεται καινούρια Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία στην οποία θα συμμετέχουν ένας συνταξιούχος του ΙΚΑ και ένας συνταξιούχος του Δημοσίου ως απλοί εταίροι και όχι διαχειριστές. Όπως γνωρίζουμε ήδη οι εταίροι απαλλάσσονται από τον ΕΦΚΑ καθώς ΕΦΚΑ στην ΙΚΕ πληρώνει μόνο ο Διαχειριστής. Σε περίπτωση που στο τέλος του 2019 η εταιρία εμφανίσει κέρδη και αποφασίσει να τα διανείμει , οι 2 εταίροι-μη διαχειριστές : 1) θα πληρώσουν ΕΦΚΑ στα κέρδη αυτά που θα εισπράξουν και θα δηλώσουν στην φορολογική τους δήλωση ; και 2) υπάρχει περίπτωση να μειωθεί η σύνταξή τους;

Υπόψιν ότι η εταιρία δεν θα είναι ιατρική ούτε οι εταίροι είναι ιατροί.