Επιχείρηση εμπορίας κρέατος πώληση χονδρική λιανική κάνει και επεξεργασία όπου και παρασκευάζει διάφορα προϊόντα (λουκάνικα, καπνιστά, κατεψυγμένα κρέατα κλπ). Όλες οι αγορές καταχωρούνται στον λογαριασμό 20 ΕΓΛΣ. Στον λογαριασμό 24 καταχωρούνται μόνο οι βοηθητικές ύλες που είναι πολύ λίγες (αλάτι, πιπέρι, μυρωδικά κλπ). Είναι υποχρεωτικό να μεταφερθεί από τον λογαριασμό 20 στον 24 το μέρος εκείνο των αγορών που χρησιμοποιήθηκαν σαν πρώτες ύλες για την παρασκευή των προϊόντων? Αν ναι΄πως? Αν όχι τι θα βάλουμε στο έντυπο Ε3 στην στήλη παραγωγική δραστηριότητα στις αγορές πρώτων υλών?