Αξιότιμοι συνεργάτες, θα ήθελα να υποβάλλω το εξής ερώτημα:

Εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την εκμίσθωση ακινήτων πρόκειται να ενοικιάσει ιδιόκτητο κτήριο για χρήση γραφείων και αποθηκευτικών χώρων αποθεμάτων. Η σύμβαση μίσθωσης θα αποτελείται από ενοίκιο σε χρήμα και ενοίκιο σε είδος (δηλαδή ο μισθωτής θα αναλάβει να κάνει βελτιώσεις στο κτήριο οι οποίες θα παραμείνουν στον εκμισθωτή με τη λήξη της σύμβασης) το ερώτημα είναι αν μπορούν να ενταχθούν οι μισθώσεις αυτές (χρήμα και είδος) στον ΦΠΑ. Να σημειώσω ότι τόσο ο μισθωτής όσο και ο εκμισθωτής είναι υποκείμενοι στον ΦΠΑ

Ευχαριστώ