Εταιρία ανέγερσης οικοδομών με σκοπό την πώληση, ξεκινά εργασίες κατασκευής 4 κατοικιών και ενώ βρίσκεται στο στάδιο των μπετών , πουλάει ένα διαμέρισμα.Αυτό απεικονιζόμενο σε αριθμούς έχει ως παρακάτω:

1.ποσοστά συμμετοχής στην όλη ανέγερση εκάστης κατοικίας 25%.

2.προυπολογισθέν κόστος 1.000.000,00 €

3.πραγματοποιηθέν κόστος έως την πρώτη πώληση 300.000,00 €

4.τίμημα πραγματικό πώλησης κατοικίας 300.000,00

αναζητείται ο προσδιορισμός του κέρδους της πρώτης πώλησης.

ει δυνατόν να μην αναφερθεί η νομοθεσία η οποία είναι γνωστή αλλά να απεικονισθεί η απάντηση σε πραγματικά νούμερα.

ευχαριστώ