Ιατρός με ειδικότητα γυναικολόγου θέλει να συνεργαστεί με άλλο ιατρό της ίδιας ειδικότητας,λόγω φόρτου εργασίας,ώστε όταν λείπει να εξετάζει τους ασθενείς του ο δεύτερος στο ιατρείο του πρώτου.Ποιος τρόπος συνεργασίας είναι εφικτός,με πρόσληψη,μπλοκάκι(τπυ),συστέγαση,να γίνει κάποια εταιρεία μεταξύ τους;Να τονίσω ότι και οι δύο ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ως γυναικολόγοι σε διαφορετικές έδρες ο καθένας.