Διατροφολόγος θα οργανώσει επιστημονικές εκπαιδεύσεις στις οποίες θα μιλήσει ο ίδιος καθώς και 2 καθηγητές από Ιταλία , σε ενοικιαζόμενο χώρο

1. Οι ΚΑΔ που θα δηλωθούν για τον παραπάνω σκοπό είναι 85.59.19.05 Υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσω επιμορφωτικών σεμιναρίων και 82.30.11.02 Υπηρεσίες οργάνωσης επιστημονικών ή πολιτιστικών εκδηλώσεων. Πιστεύεται πως μας καλύπτουν ως προς την ΔΟΥ;

2. Για τους συμμετέχοντες θα κοπούν ΑΠΥ ή ΤΠΥ . Επιβαρύνονται με ΦΠΑ;

3. Θα πρέπει να εκδοθούν ΑΠΥ/ΤΠΥ με διαφορετική ΣΕΙΡΑ παραστατικού;

4. Πέρα από την δήλωση σχετικών ΚΑΔ χρειάζεται κάποια άλλη διαδικασία γνωστοποίησης προς την ΔΟΥ;

5. Τα έξοδα όπως διαμονή για τους Ιταλούς και τα αεροπορικά εισιτήρια θα πληρωθούν από τον διατροφολόγο. Μπορούν να καταχωρηθούν στα βιβλία μας ;

6. Τα INV που θα κόψουν οι Ιταλοί για τις αμοιβές τους θα αφορούν υπηρεσία που παρείχαν εντός Ελλάδος. Στην Περιοδική ΦΠΑ θα τα χειριστούμε ως ενδοκοινοτική συναλλαγή και θα πάμε με χρεοπίστωση λογαριασμών 303-333/365-385;

7. Για τα INV θα πρέπει να στείλουμε ενδοκ/κό Φ5

8. Σε περίπτωση που ο διατροφολόγος ενταχθεί σε καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ λόγο τσίρου α.θα πρέπει να γίνει έκτακτη περιοδική ΦΠΑ και πως πρέπει να το χειριστούμε;
Β. θα πρέπει να υποβάλουμε ενδοκ/κο Φ5 ;

Ευχαριστώ