Σε συμβόλαιο αγοράς ακινήτου περιγράφονται τα εξής ακίνητα. :
- οικόπεδο 161 τ.μ το οποίο δεν είναι άρτιο ούτε οικοδομήσιμο αλλά θα καταστεί άρτιο και οικοδομήσιμο μετά την προσκύρωση σε αυτό του μη αρτίου τμήματος .
- Επί του οικοπέδου βρίσκονται α. μία ισόγεια κατοικία επιφανείας 66 τ.μ και β.μία ισόγεια αποθήκη 10,41 τ.μ η οποία αποθήκη έχει υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4495/17 και έχει περαιωθεί η διαδικασία υπαγωγής της.
Σημειώνεται ότι η ως άνω ισόγεια κατοικία και τμήμα μέτρων τετραγωνικών 3,97 της ως άνω ισόγειας αποθήκης ανοικοδομήθηκαν αυθαίρετα, δηλώθηκαν με σχετική υπεύθυνη δήλωση στις 27/11/1978 στο Πολεοδομικό γραφείο .... και έλαβαν οριστικό τίτλο νομιμοποίησης αυθαιρέτου με ημερομηνία 27/11/78 με την ένταξη τους στο Ν. 720/1977 και στις 16/02/2007 εκδόθηκε απόφαση εξαίρεσης από την κατεδάφιση κατά τις διατάξεις του Ν.1337/1983.

Το ερώτημα είναι πως τα ακίνητα που περιγράφονται στο παραπάνω συμβόλαιο θα αποτυπωθούν στο Ε9 του αγοραστή.;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.