Στην ατομική επιχείρηση απασχολούνται :

Α) ο πατέρας του συνταξιούχος, του ΤΕΒΕ,

Β) η σύζυγος του,

Γ) ο αδελφός της συζύγου του (κουνιάδος).

Ασφαλιστικά σε όλους είναι υποχρεωτική και όχι αυτοδίκαιη και στους συγγενείς εξ αίματος και στους συγγενείς εξ αγχιστείας , μέχρι β’ βαθμού ?. Εάν ασφαλιστούν οι ημέρες ασφάλισης σε όλους είναι 25 ?.

Η σύνταξη του πατέρα, χωρίς να ασφαλιστεί, κινδυνεύει να περικοπεί κατά 60%, από το γεγονός και μόνο, επειδή εργάζεται στην ατομική επιχείρηση του παιδιού του ?.