Η ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Α΄ΒΑΘΜΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ