1) Σερβιτόρος εργάζεται εξαήμερο με ωράριο 8.00-15.10 με διάλειμμα 30 λεπτών που έχει συμφωνηθεί στην ατομική σύμβαση εργασίας του ότι επεκτείνει το χρόνο εργασίας του .Αν εργαστεί ως τις 16.30 η υπερεργασία είναι 1 ώρα και 20 λεπτά ?

2) Δημιουργείται ζήτημα σε περίπτωση ελέγχου για το γεγονός ότι στην κουζίνα οι εργαζόμενοι εργάζονται πενθήμερο 8ώρο με διάλειμμα χωρίς επέκταση ωραρίου ενώ οι σερβιτόροι εργάζονται εξαήμερο με διάλειμμα που επεκτείνει το ωράριο τους?

3) Οι σερβιτόροι αμείβονται με τον κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο και ασφαλίζονται με τεκμαρτά ημερομίσθια .Αν οι μικτές αποδοχές τους που υπολογίζονται με το κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο με τις προσαυξήσεις νυχτερινών ,αργιών, υπερεργασιών και υπερωριών υπερβούν το ποσό των 1011,25 ευρώ (25χ40,45) που υπολογίζεται βάσει των τεκμαρτών ημερομισθίων σε ποιο ποσό θα υπολογιστούν οι ασφαλιστικές εισφορές?

4Στο έντυπο της ΑΠΔ στο πεδίο Κυριακές εκτός από το πλήθος των Κυριακών υπολογίζουμε και τις λοιπες αργίες του μήνα που εργάζεται το προσωπικό?