1. Σε ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα έτοιμα ενδύματα, απασχολούνται 2 πωλητές

πλήρης απασχόληση 6 ημέρες, 40 ώρες την εβδομάδα και
1 πωλητής 6 ημέρες 31,5 ώρες την εβδομάδα

Οι 2 πωλητές

Α. 1) Μέσα στην εβδομάδα ωράριο απασχόλησης 09:00- 14:00 και 17:30-20:30 καλούνται να εργαστούν έως τις 23:00.(ΛΕΥΚΗ ΝΥΧΤΑ, Απόφαση Περιφερειάρχη).

Α. 2) Την ίδια εβδομάδα η Κυριακή, είναι η τελευταία πριν τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, εργάζονται 5 ώρες έκαστος.

Ο 1 πωλητής μειωμένη απασχόληση

Την Κυριακή πριν τα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ εργάζεται και αυτός 5 ώρες.

Θα ήθελα να μου περιγράψετε τον τρόπο αντιμετώπισης των παραπάνω όσον αφορά την αμοιβή και την διαδικασία - έντυπα στο ΕΡΓΑΝΗ.