Κύριοι,

Ελεύθερος επαγγελματίας ασφαλιζόμενος στον ΕΦΚΑ με την ιδιότητα αυτή θα συμμετάσχει σε πολυπρόσωπη ΙΚΕ ως εταίρος και διαχειριστής.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας η βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών (κέρδη δραστηριότητας) είναι πάνω από το κατώτατο και κάτω από το ανώτατο. Για την ιδιότητα του διαχειριστή δεν θα λαμβάνει αμοιβή.

Ερωτάται εάν θα καταβάλλει εισφορές για την ιδιότητα του διαχειριστή στο κατώτατο ποσό ή δικαιούται κάποιας απαλλαγής για την παράλληλη ασφάλισή του με τις δύο ιδιότητες.

Ευχαριστώ