Κύριοι,

Φορολογούμενος πραγματοποίησε το έτος 2014 τις πράξεις του συνημμένου πίνακα.

Ο φορολογούμενος έχει από προηγούμενα έτη πολλαπλάσιο διαθέσιμο εισόδημα- κεφάλαιο από τις πράξεις του 2014 – φορολογημένο και δηλωμένο που προκύπτει από τα εκκαθαριστικά.

1.Υποβάλλοντας τώρα τροποποιητική δήλωση , ποια ποσά και σε ποιους κωδικούς του εντύπου Ε1 πρέπει να δηλωθούν ?? Υπάρχει βεβαίωση που αναφέρει ότι η υπεραξία είναι αφορολόγητη.

2.Πρέπει να δηλωθεί κάποια ανάλωση κεφαλαίου δεδομένου ότι οι αγορές και πωλήσεις είναι εντός του έτους 2014 και καταλήγουν σε θετικό αποτέλεσμα ??? Οι πωλήσεις μεγαλύτερες από τις αγορές και τα ήδη δηλωθέντα εισοδήματα του 2014 καλύπτουν ακριβώς τα λοιπά τεκμήρια του 2014 (Εισόδημα 25.000 - Τεκμήρια 25.000)

3.Αν δεν δηλωθούν καθόλου πράξεις με αξιόγραφα- αγορές και πωλήσεις και με την προυπόθεση ότι πάντα υπερκαλύπτονται από διαθέσιμα φορολογημένα στο παρελθόν εισοδήματα , τι συνέπειες υπάρχουν επακριβώς για τον φορολογούμενο ??

4.Οι εκδιδόμενοι τίτλοι έχουν συνδικαιούχους και τα ενήλικα τέκνα του φορολογουμένου, πλην όμως τα κεφάλαια ανήκουν πραγματικά στον φορολογούμενο . Υπάρχει πρόβλημα αν δηλωθούν όλα τα ποσά από τον φορολογούμενο και ποιο ??

Ευχαριστώ.