Διάβασα σχετικό πρόσφατο θέμα για τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Απλώς αν μπορείτε σας παρακαλώ απαντήστε στο εξής απλό παράδειγμα για είναι πιο κατανοητό. Έστω ότι κάποιος επιχειρηματίας αγοράζει μεταχειρισμένο (άρθρο 45) 1000 ευρώ. Το τέλος ταξινόμησης έστω ότι είναι επιπλέον 200 ευρώ και τα έξοδα τελωνείου 500 ευρώ. Έστω ότι αυτό το αυτοκίνητο το πουλάει 5000 ευρώ. Ποιες τιμές συμπεριλαμβάνω στο Ε3 και ως προς τα έσοδα και ως προς τα έξοδα ? Και πώς υπολογίζεται στο φπα η διαφορά κέρδους? Τι γίνεται στην περίπτωση απογραφή αφού λειτουργούμε με διαφορά κέρδους?