Θέλουμε να εντάξουμε στην μισθοδοσία της εταιρείας μας στην Ελλάδα ένα υπάλληλο που εργάζεται στην Ολλανδία.

Η εταιρεία δεν έχει υποκατάστημα αλλά έχει πολλούς πελάτες και χρειάζεται κάποια υποστήριξη εκεί. Ο υπάλληλος αυτός ήταν εργαζόμενος στην θυγατρική μας στην Ολλανδία αλλά επειδή η θυγατρική μας πουλήθηκε θα εντάξουμε εμείς στην μισθοδοσία μας τον υπάλληλο αυτό.

Ο υπάλληλος είναι ολλανδός υπήκοος και ζει στην Ολλανδία.

Τι υποχρεώσεις έχει η ελληνική εταιρεία στην Ελλάδα?

Είμαστε υποχρεωμένοι να δηλωθεί στο ΙΚΑ, ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ.

Πρέπει να φτιάξουμε σύμβαση εργασίας?

Ο υπάλληλος είναι υποκείμενος στο ασφαλιστικό ταμείο της Ολλανδίας?