Τα πλεονάσματα των μη διανεμηθέντων στα μέλη κερδών, δεν φορολογούνται στο μέλος έως την διανομή ή την πίστωση στη μερίδα του συνεταιριστή.
Σε περίπτωση απόφασης, το πλεόνασμα να μην διανεμηθεί στα μέλη αλλά να διατεθεί π.χ για την ανάπτυξη του Συνεταιρισμού ή σε οτιδηποτε άλλο οριζει ο 4384/2016 για την διάθεση του πλεονάσματος.Υπάρχει κίνδυνος καταλογισμού επιπλέον φόρου εισοδήματος στα μέλη?