Καλημέρα ,

Σε ΙΚΕ η οποία υπάρχει ποσό με μη διανεμόμενα Κέρδη , τώρα με την λύση αυτής είναι υποχρεωτικό να δηλωθούν και να πληρωθεί ο Φόρος με 15%

Ευχαριστώ

Χ.Θ.