Επιχείρηση καφεστιασης λόγω πολλών ωρών λειτουργίας κατά τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο , αναγκάζεται να προσλαμβάνει προσωπικό σε βάρδιες για να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της. Δεν υπάρχει σωματείο, η ένωση η κάποια άλλη οργάνωση υπαλλήλων ενδοεπιχειρισιακα η στο μέρος που ασκεί την δραστηριότητα της για να γίνει διευθέτηση του χρόνου εργασίας σύμφωνα με τα όσα ορίζει η νομοθεσία.
Είναι σύννομο να οριστεί στην σύμβαση εργασίας και στο πίνακα απασχόλησης , για μερικούς υπαλλήλους που κρίνει ότι είναι απαραίτητοι για την εύρυθμη λειτουργία της ότι το ωράριο τους για τους μήνες Ιούλιο Αύγουστο θα είναι επί εξαήμερης απασχόλησης 8 ώρες αντί 6,40 ώστε να μην προβαίνει καθημερινά στην υποβολή δήλωσης υπερεργασίας;
Ευχαριστώ.