Καλημέρα σας

Θα μπορούσε να δηλωθεί ευέλικτο ωράριο εργαζομένων (8ώροι) 08:00-16:00 ή 10:00-18:00 (χωρίς να δηλώνουμε πρόγραμμα εργασίας)?

Ευχαριστώ