Καλημέρα σας

Έστω επαγγελματική μίσθωση με έναρξη 1/9/2018 και λήξη 30/8/2021 (σύνολο 36 μήνες), συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα €1.125,00 και τετράμηνη περίοδο χάριτος βάσει σύμβασης (οι πρώτοι 4 μήνες για πραγματοποίηση εργασιών στο μίσθιο η οποία δεν είναι προσαυξήσει της αξίας και δεν παραμένει στον εκμισθωτή).

Μπορείτε να μας πείτε πως θα δηλωθεί το ακίνητο στο Ε2 για την περίοδο 1/9/2018-31/12/2018 και την υπόλοιπη περίοδο της μίσθωσης.

Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά.