1) Διαχειριστής Ο.Ε. με βάση πληρεξούσιο, ο οποίος είναι συνταξιούχος και δεν συμμετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας κινδυνεύει να θεωρηθεί υπόχρεος σε ασφάλιση με αποτέλεσμα να καταγραφεί ως ανασφάλιστος εργαζόμενος ή διαχειριστής και να περικοπεί η σύνταξή του;

2) Ασφαλισμένος που πληρώνει ΕΦΚΑ από ατομική επιχείρηση και έχει υποχρέωση ασφάλισης στον ΕΦΚΑ - ΟΑΕΕ και ως διαχειριστής - μεριδιούχος ΙΚΕ πληρώνει με βάση τα κέρδη της ατομικής επιχείρησης εφόσον η ΙΚΕ δεν έχει διανέμει κέρδη;