1. Πως φορολογείται το εισόδημα από πώληση διπλώματος ευρεσιτεχνίας?
Δεν αφορά δικαιώματα (royalties) του άρθρου 35 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος,
που συνίσταται στην εκχώρηση άδειας χρήσης (σαν μίσθωση), αλλά στη μεταβίβαση εν είδη
πώλησης. Ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, ιδιώτης.

2. Αν η πώληση του Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας γίνει σε εταιρία του εξωτερικού, μπορεί ένα
μέρος του τιμήματος να πληρωθεί με κατάθεση σε λογαριασμό του εξωτερικού?
Στη φορολογική δήλωση βεβαίως θα δηλωθεί όλο το τίμημα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ