Τα σπίτια στα χωριά δεν έχουν πρόσοψη σε δρόμο .

Το σοκάκι θεωρείται πρόσοψη και πρέπει να δηλωθεί?