Ελεύθερος επαγγελματίας (Ατομική επιχείρηση) έχει διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη και σκέφτεται να το εκμεταλλευτεί με τον τρόπο της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης σε διάφορους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης, αλλοδαποί ή Έλληνες (AIRBNB). Τα ενοίκια αυτά που θα εισπράττει θα φορολογούνται με τους συντελεστές φορολογίας ακινήτων (θα αναφέρει τα ονόματα όλων των ενοικιαστών στο Ε2΄; ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ, διάρκεια μίσθωσης και ενοίκιο;) ή υπάρχει άλλος τρόπος (επέκταση αντικειμένου εργασιών στην αρμόδια εφορία) ώστε να είναι νόμιμος;
Με τους αλλοδαπούς τι γίνεται που δεν έχουν ελληνικό Α.Φ.Μ;