Καλησπέρα,

Φυσικό πρόσωπο κληρονομεί από τον πατέρα του ένα φορτηγό. Ο πατέρας του απεβίωσε το 2015 και κατά την ημερομηνία θανάτου του ήταν επιτηδευματίας (ελαιοχρωματιστής). Εκτός από το φορτηγό ο γιος κληρονομεί και κάποιο εξοπλισμό (σκαλωσιές - σκάλες - πινέλα - κλπ) που είχε ο πατέρας του όσο ζούσε. Στη δήλωση κληρονομιάς που κατατέθηκε στη ΔΟΥ προφανώς αναφέρεται μόνο το φορτηγό και όχι ο εξοπλισμός. Ο γιος πρόσφατα έκανε έναρξη επιτηδεύματος με το ίδιο αντικείμενο.

1. Με δεδομένο ότι το φορτηγό αναφέρεται στη δήλωση κληρονομιάς ότι το παίρνει ο γιος θα χρειαστεί να εκδοθεί και κάποιο άλλο παραστατικό από τον γιο για να είναι εντάξει σε πιθανό έλεγχο ως προς το πως το απέκτησε?

2. Για τον λοιπό εξοπλισμό που δεν αναφέρεται στη δήλωση κληρονομιάς θα χρειαστεί να κοπεί παραστατικό από τον γιο ή καλύπτεται από το γεγονός ότι ο απωβιώσας πατέρας του έκανε την ίδια δουλειά?

Παρακαλώ για την κατά το δυνατόν αμεσότερη απάντηση σας.

Ευχαριστώ