ΕΛΛΗΝΑΣ ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΙΔΡΥΣΕ ΜΑΖΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ , ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ,Α.ΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ 60%(ΕΛΛΗΝΑΣ ΒΕΛΓΙΟΥ) ΚΑΙ
40%(ΕΛΛΗΝΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ) . Ο ΕΛΛΗΝΑΣ(ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ) ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΚΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ. ΣΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ. ΜΕΤΕΧΕΙ ΜΟΝΟΝ ΩΣ ΜΕΤΟΧΟΣ ΕΝΩ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΚΑΤΟΙΚΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ.
ΕΡΩΤΗΜΑ :
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ(ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ) ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝ ΚΑΘΙΣΤΑ ΥΠΟΧΡΕΟ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΩΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ??
Η ΑΛΛΙΩΣ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΒΕΛΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΕΙ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟ ΤΥΧΟΝ ΜΕΡΙΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ??