ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΛΝΕΙ ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΤΗ FYROM ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ. ΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ?