ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΕΚΜΑΡΤΟΥ ΕΝΟΙΚΙΟΥ - ΕΞΟΔΟΥ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ

ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ)

ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ – ΕΣΟΔΟ ΑΠΟ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε2 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ Ε1.

ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ – ΕΞΟΔΟ ΚΑΤΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ Ε 3.

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΞΟΔΟ.

ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ Ε 3 ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ;

ΑΝ ΔΕΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΘΕΙ ΤΟ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ – ΕΞΟΔΟ ΚΑΘΟΛΟΥ ΣΤΟ Ε 3 ΣΥΝΙΣΤΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ;

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.