Εμπορικη επιχειρηση παροχης υπηρεσιών, (υπηρεσίες μοντάζ), με έδρα την οικία του και απασχόληση σε έναν εργοδότη, θα μπορεί να ενταχθεί στην περ.στ παραγρ2,αρθρου 12 (με φορολόγηση ως μισθωτός), καθώς το έτος 2016 απέκτησε εισόδημα απο επαγγελατική δαπάνη, (προ της έναρξης εργασιών στην Δ.Ο.Υ), ύψους 300,00 euro και ο εργοδότης το έχει συμπεριλάβει με αρχείο στον κωδικό 403 του εντύπου Ε1: Παρακαλώ θα ήθελα να ξέρω λίαν συντόμως την απάντηση σας, καθώς και εάν είναι σύννομο να υπάρξει τρόπος μεταβολής του κωδικού 403, με ανέβασμα απο τον εργοδότη άλλου αρχείου στον κωδικό 307 του εντύπου Ε1.