Στο νέο έντυπο Ε3 φορολογικού έτους 2016 προστεθηκε νέος κωδικός 574 που αφορά τα αφορολόγητα εσοδα των αγροτών.(ΠΟΛ.1043/2017)
Δεδομένου ότι κάποιες αγροτικές ενισχύσεις αποτελούν αφορολόγητα έσοδα,εφ όσον αναγράφονται στα βιβλία της επιχείρησης, πρέπει να αναγράφονται και στα ακαθάριστα έσοδα (κωδ.644) και στη συνέχεια να αφαιρούνται στον νέο κωδικό 574;