ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗΣ ΙΚΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ 1000 ΕΥΡΩ

ΠΟΣΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ;

1000 X 27.10% = 271 ΕΥΡΩ ΜΗΝΙΑΙΑ, ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ;

ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΤΩΝ 271 ΕΥΡΩ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ
ΤΩΝ 167 ΕΥΡΩ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗ AΡΘΡΟ 39 ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ Η ΙΚΕ ΔΕΝ ΠΡΟΕΒΕΙ ΣΕ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ.

ΕΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 36 ΠΕΡΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΥ ΔΙΔΟΥΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΗΓΗ