Το ερώτημα αφορά ατομική επιχείρηση με δραστηριότητα εκμετάλλευση επαγγελματικού αλιευτικού σκάφους παράκτιας αλιείας ανεξαρτήτως κόρων.

Από τις έως τώρα διαταράξεις, αρθρογραφία και απαντήσεις στον komvo, προκύπτει ότι τα έσοδα αλιευτικής δραστηριότητας από σκάφος άνω των 10 κορών φορολογούνται με τον ν.27/1975 και όχι με τις γενικές διατάξεις. Το φορολογικό τοπίο για τα σκάφοι κάτω των 10 κόρων ήταν ‘θολό’ αλλά ξεκαθάρισε με την ΠΟΛ.1035/2016 κατατάσσοντας και τα έσοδα αυτών των σκαφών στον ν.27/1975.

Με την υπ’ αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦΑ 1115073 ΕΞ 2016 απάντηση του υπουργείου αναφορικά με ερώτηση για την Φορολογική αντιμετώπιση εσόδων από την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, το παραπάνω φορολογικό καθεστώς δείχνει να ανατρέπεται αφού δεν κάνει λόγο για καμία διάκριση για τον αριθμό τον κόρων των αλιευτικών σκαφών αλλά, προσδιορίζει το εισόδημα τους από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και τα φορολογεί σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 21 του ν.4172/2013.

Παρακαλώ την θέση σας για τον τρόπο φορολόγησης των αλιευτικών σκαφών παράκτιας αλιείας ανεξαρτήτως κόρων μετά και το παραπάνω έγγραφο.